Što je SEO i zašto je bitan za Marketing ?

Što je SEO ?

SEO je skraćenica za engleski pojam “search engine optimization” i u doslovnom prijevodu na hrvatski jezik glasi “optimizacija web stranica za tražilice”. Sama SEO Optimizacija spada u kategoriju Digitalnog Marketinga. Budući da je termin skovan u ranoj eri interneta, pojam “tražilica” pojavljuje se u množini. Danas, točnije već od sredine 2000-tih, optimizacija za tražilice, bez ikakve naročite sposobnosti čitanja između redova, iščitava se kao optimizacija web stranice po Google-ovim kriterijima.

Potpuna dominacija Google-a u sferi pretraživanja web-a dovela je do toga da je bitno isključivo kako Google vidi i razumije, a nakon toga, i servira web sadržaj koji kreirate.

Da se razumijemo – i prije Google-a postojale su web tražilice poput, npr., Yahoo-a, MSN-a itd., a nove tražilice pojavljivale su se i nakon pojave Google-a, ili su tvorci starih pokušavali unaprijediti postojeće web tražilice kako bi bile dostojne parirati Google-u. 

Tako, osim Google-a, neke od web tražilica koje se danas koriste, a mahom su vezane za određena geografska područja su: Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Startpage, Yandex, Ecosia, itd. Međutim, svojevrsni fenomen Google-a, njegovog famoznog algoritma i popularnosti, doveo je do toga da je imenica „Google“ postala glagol, to jest, sinonim za sve vrste pretraživanja na internetu. Tako se svakodnevno nalazimo u situaciji da „googlamo“ za nečim, što je bitan pokazatelj o značaju i „težini“ Google-a. Jednostavno, vlasnici web stranica i webmasteri, prinuđeni su igrati po Google-ovim pravilima.

Definicija pojma SEO optimizacije glasi: optimizacija web stranica za tražilice obuhvaća niz aktivnosti koje je potrebno realizirati kako bi vaša web stranica zauzela što je moguće bolju poziciju na Google-u. Ako je to moguće – prvu!

Naravno, put do prve pozicije na Google-u nije nimalo lak i svatko onaj tko vam tvrdi suprotno laže ili sebe ili vas (ili oboje), a vjerojatno se pritom služi i nedozvoljenim tehnikama koje pak mogu nanijeti štetu vašoj web stranici. Ukratko, trati vaše dragocjeno vrijeme.

O ovim, tzv. “black hat tehnikama” će biti nešto više riječi u nastavku teksta. 

Pročitajte još: Što je Google My Business ?

U čemu je razlika između SEO pojma i SEM pojma ?

Ovdje ćemo ukratko objasniti razliku između ova dva pojma – SEO i SEM. Često se događa da se ova dva pojma pogrešno koriste kao sinonimi, jer između njih postoje stanovita poklapanja, no i nepremostive razlike. 

SEM je skraćenica za pojam na engleskom jeziku “search engine marketing” i u tom smislu može se reći da obuhvaća šire područje nego pojam optimizacije za tražilice. Da se razumijemo, SEM obuhvaća i SEO, ali i druge načine promoviranja web stranice.

Kako biste što jasnije shvatili razliku između ova dva pojma, reći ćemo da se SEO optimizacija za tražilice odnosi na pozicioniranje web stranice zasnovano na rezultatima organske pretrage, to jest, pretrage koja prema Google-ovom mišljenju najviše zadovoljava upite korisnika tražilice. Dakle, pozicija koju vaša web stranica zauzima na Google-u zahvaljujući vašim naporima uloženim u SEO optimizaciju, stečena je, uvjetno rečeno, besplatno.

Na drugoj strani, SEM se, najkraće rečeno, odnosi na pozicioniranje web stranice na tražilicama, ali putem plaćenih tekstualnih oglasa ili skraćeno PPC (Pay per Click)

Razlika između plaćenog i organskog pretraživanja bit će vam puno jasnija nakon što pogledate sliku ispod. Ključna riječ za koju ćemo putem Google-a izvršiti uvid u ovom slučaju je „knjigovodstvo zagreb“.

Seo Organski Rezultati plaćeni oglasi

Dakle, da sumiramo:
SEO optimizacija ili optimizacija web stranica za tražilice podrazumijeva niz aktivnosti na kreiranju sadržaja koji će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti upite korisnika putem tražilice, a prema kriterijima Google-a kao globalno najpopularnije i najdominantnije tražilice.

Iako SEO optimizacija predstavlja jedinstven i nedjeljiv skup aktivnosti, ona se dijeli na On-page SEO i Off-page SEO.

On-page SEO

On-page SEO optimizacija podrazumijeva rad na optimizaciji same stranice za što bolje pozicioniranje na tražilicama. Ovo uključuje optimizaciju sadržaja, ali i HTML code-a stranica, dakle tehnički aspekt.

SEO optimizacija sadržaja

SEO optimizacija sadržaja koji kreirate, a u ovom članku posebnu pozornost obratit ćemo na tekstove, je nešto što morate neprestano imati na umu.

Ono što bismo vam mi preporučili je da prvo i sami postavite određeni upit putem Google-a pa analizirate prvih nekoliko rezultata pretraživanja, odnosno, članke koji rangiraju za ključnu riječ za koju i vi sami namjeravate rangirati (ili pozicionirati) vašu stranicu.

Pritom, dok pregledavate navedene stranice, posebnu pozornost obratite na korištenje ključnih riječi, strukturu i duljinu teksta, upotrebu fotografija i drugih grafičkih elemenata.

Članci se pojavljuju u različitim formatima: vijesti, informativni članci, tzv. „how to“ članci odnosno vodiči kako da korisnik bez ičije pomoći obavi neku aktivnost, recenzije, „listy članci“, itd, te različite kombinacije ovih formata. Naravno, i vi ćete objavljivati članke u različitim formatima, a pri kreiranju sadržaja svakako ćete imati na umu namjeru pretraživanja korisnika koju smo prethodno spominjali gore u tekstu.

Na primjeru „knjigovodstva“ koji smo koristili u ovom tekstu, naslov „listy“ ali istovremeno i informativnog članka glasio bi „10 činjenica koje biste trebali znati prije nego što odaberete knjigovođu“.

Evo nekoliko savjeta koji će vam zasigurno pomoći pri stvaranju novih tekstualnih sadržaja:

 • duljina je bitna – u praksi se pokazalo da dulji sadržaji zauzimaju bolje pozicije na Google-u te češće puta bivaju dijeljeni na društvenim mrežama;
 • formatiranje teksta sa posebnim osvrtom na raspored naslova i podnaslova stranice veoma su bitni – na stranici smije da bude samo jedan H1 naslov;
 • u tekst obavezno uključite fotografije ili druge grafičke elemente (npr.dijagrami, ilustracije, itd. );
 • tablice također igraju značajnu ulogu u pozicioniranju web stranice – u najmanju ruku Google ih „voli“;
 • ključnu riječ za koju želite rangirati svoju stranicu obavezno uključite u naslov i URL stranice;
 • temu o kojoj pišete široko i temeljito obradite i ne libite se da u tekst uključite reference na vanjske izvore poput, na primjer, statističkih publikacija iz kojih ste naveli određene podatke

Pročitajte više: Koliko je važan Meta Opis u 2022 ?

Istraživanje ključnih riječi ( Keyword Research )

Istraživanje i odabir ključnih riječi na osnovu kojih ćete kreirati sadržaj, iako kronološki prvi, tek su jedna od nezaobilaznih stavki svake SEO strategije. Dakle, čak i ako ste izabrali „prave“ ključne riječi, uspjeh vaše web stranice ovisi o tome kako ćete ih upotrijebiti prilikom kreiranja sadržaja, koji mora biti SEO optimiziran. 

Poanta da je da ključne riječi ne možete samo nasumce razbacati po tekstu ( ili već za koji format sadržaja ste se odlučili). Kako u očima stvarnih korisnika koji vrše upite putem tražilice, tako i u očima same tražilice (ovdje Google-a ), sadržaj mora biti visoko-kvalitetan, relevantan, temeljit, napisan jednostavnim jezikom i na kraju krajeva jedinstven u svakom drugom smislu – stilskom, kutu gledišta itd.. Također, redovnost u objavljivanju svježeg sadržaja u očima Google-a je vrlo bitna karakteristika, stoga se potrudite da uvijek imate plan sadržaja koji ćete objavljivati u periodu koji slijedi.

Kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će biti u stanju dospjeti na prvu stranicu Google-ove pretrage, započinje odabirom i istraživanjem ključnih riječi. 

Od pravog izbora ključnih riječi, ovisi uspjeh vaše web stranice. Da budemo precizniji, često u pitanju nisu doslovne ključne riječi, nego su to fraze, odnosno specifičniji pojmovi sastavljeni od dvije, tri ili više riječi ( longtail ključne riječi ), a koji su relevantni za sadržaj, proizvod ili uslugu koju nudite. Bacimo li i ovdje pogled na naš „knjigovodstveni primjer“, razmislite, za koju ključnu riječ ćete prije uspjeti rangirati svoju stranicu –„knjigovodstvo“ ili „knjigovodstvo zagreb“? Da, „knjigovodstvo zagreb“ je ključna riječ, odnosno pojam, koji je određeniji i sigurno ima manje konkurencije nego općenitija i neodređenija ključna riječ „knjigovodstvo“.

Longtail ključne riječi

Seo Optimizacija Knjigovodstvo

Ključne riječi ovog tipa, poznatije pod nazivom „longtail“ ključne riječi, zapravo su pravi izbor ključnih riječi za koje želite pozicionirati svoju web stranicu. Pri tome treba obratiti pozornost na mjesečni broj pretraga, odnosno vrijedi li uopće kreirati sadržaj ako za njega ne postoji dovoljan broj mjesečnih pretraga, ali i na konkurenciju. Konkurencija se, jasno, pojavljuje u vidu postojećih web stranica koji u većoj ili manjoj mjeri već daju odgovore na pitanja na koja ćete i sami pokušati odgovoriti tijekom kreiranja sadržaja na vašoj web stranici.

Dakle, potrebno je pronaći ključne riječi koje imaju dovoljan broj mjesečnih pretraga, ali i što manju konkurenciju, kako biste bili što sigurniji da će vaš sadržaj uspjeti nadmašiti sadržaj koji plasira konkurencija.

Jedna od mogućih „longtail“ ključnih riječi na primjeru koji smo ranije naveli bila bi, na primjer, „knjigovodstvo za male i srednje poduzetnike zagreb“.

Namjera pretraživanja

Pri odabiru ključnih riječi i kreiranja sadržaja važno je imati na umu namjeru pretraživanja korisnika („users search intent“). U tom smislu postoje četiri vrste korisničkih upita putem tražilice:

 • Informativni upiti – upiti korisnika čija namjera je da saznaju željene informacije o određenom proizvodu, događaju, temi itd.;
 • Navigacijski upiti – upiti korisnika čija namjera je da dođu do točne adrese web lokacije, ili određene stranice na toj lokaciji ( npr. kontakt stranica u okviru web stranice );
 • Transakcijski upiti – upiti korisnika čija je namjera pretraživanja kupovina određenog proizvoda;
 • Komercijalni upiti – vrlo slični transakcijskim upitima, su komercijalni upiti. Naime, korisnik koji vrši komercijalni upit putem tražilice ima namjeru obaviti kupovinu nekog uređaja u skorijoj budućnosti.

Sadržaj koji kreirate najjednostavnije rečeno mora odgovarati korisničkim upitima prilikom pretraživanja – dakle, birat ćete ključne riječi na osnovu uvida u ono za čim ljudi googlaju.

Besplatni alati za istraživanje ključnih riječi

Na osnovu onoga što smo do sada napisali vjerojatno ste i sami dobili ideju o ključnim riječima na kojima biste mogli bazirati svoju strategiju kreiranja web sadržaja. Nećete vjerovati, ali proces istraživanja ključnih riječi zapravo, gotovo po pravilu, i počinje na taj način. Međutim, proces pronalaženja odgovarajućih ključnih riječi nije nimalo lak. Naprotiv, često je to veoma zamorna aktivnost – da ne spominjemo kreiranje sadržaja koje slijedi potom.

Na sreću, SEO specijalistima, ali i potpunim laicima na raspolaganju su alati za istraživanje ključnih riječi. Većina njih se pojavljuje u besplatnim verzijama, no sa ograničenom funkcionalnošću, dok ćete za sve mogućnosti i opcije koje ovakvi alati pružaju morati izdvojiti ne baš neznatnu svotu novca, i to na mjesečnoj bazi.

Neki od najcjenjenijih alata koji se koriste kod Seo Optimizacije su:

Stoga ćemo se u ovom tekstu, koji predstavlja tek svojevrsni uvod u SEO optimizaciju, to jest, optimizaciju web stranice za tražilice, ovlaš dotaći isključivo Google-a i Google-ovih funkcija, a upotrebu specijaliziranih online alata za istraživanje ključnih riječi podrobnije obraditi u nekom od sljedećih tekstova.

Nekoliko savjeta za pronalaženje ključnih riječi uz pomoć Google-a 

Ukoliko ste početnik, ali i ako to niste, funkcija automatskog prijedloga za kreiranje upita sigurno će vam biti od pomoći. Na primjeru koji smo koristili u ovom članku, poigrajte se sa pretraživanjem pojma „knjigovodstvo“. Potom napravite listu automatski ponuđenih upita, a zatim upisujte njih u Google-ovu tražilicu.

Osim toga, kao zgodan alat vam mogu poslužiti i „Srodna pretraživanja“ koja se nalaze na dnu stranica sa rezultatima pretraživanja na osnovu upita koji ste prethodno unijeli.

Ukoliko ova praksa postane dio vaše svakodnevne rutine, na dobrom ste putu ka ispravnom istraživanju ključnih riječi, sa pravilnim razumijevanjem namjera korisnika.

Pročitajte više: Važnost Formatiranja teksta za Seo Optimizaciju

Tehnički aspekti – optimizacija HTML code-a

Kada su u pitanju tehnički aspekti SEO optimizacije, točnije, optimizacije HTML koda stranice Google vam također može biti dobar saveznik. Pri samoj izradi web stranice, mora se voditi računa i omjeru Teksta i HTML koda, koji je u web svijetu nazvan Text to HTML Ratio. Dodavanje mape web stranice ( „sitemap“) na Google Search Console-i jedan je od nezaobilaznih zadataka pri optimizaciji web stranice. 

Off Page Seo

Off-page SEO je onaj dio SEO optimizacije za tražilice na koju, (djelomično) ne možete utjecati. On se odnosi na linkove koje druge stranice postavljaju prema sadržaju koji objavljujete, popularnosti i reputaciji vaše web stranice, prisustvu na društvenim mrežama te sveukupnom autoritetu vaše web stranice, domena, ali i branda generalno.

Google Search Console omogućit će vam uvid u opće stanje vaše web stranice:

 • uspješnost web stranice: broj prikaza, klikova, i pozicija koje zauzimate;
 • pokrivenost web stranice: broj ispravnih i, eventualno, neispravnih URL-ova na vašoj web stranici;
 • upotrebljivost stranice na mobilnim uređajima.

U ovom segmentu naročitu pozornost trebate obratiti na ključne pokazatelje web stranice, odnosno tzv. „Core web vitals“. Google Search Console vam daje uvid u brzinu učitavanja stranice, s posebnim naglaskom na LCP, CLS i FID, koji su od sredine 2021. godine jedan od faktora koji utječu na pozicioniranje određene web stranice na Google-u.

Ključnim pokazateljima temeljitije ćemo se baviti u nekom od narednih članaka, ovdje ćemo samo navesti da stanje vaše web stranice, kada su u pitanju ključni pokazatelji, možete provjeriti pomoću Google-ova alata PageSpeed Insights.

Faktori koji utječu na pozicioniranje (rangiranje) web stranice na Google-u

Nitko od običnih korisnika niti webmastera u biti ne poznaje kako uistinu radi Google-ov famozni algoritam. Ipak, sam Google vremenom je – što zbog potrebe da webmasterima stavi do znanja što im je činiti kako bi se njihova stranica što bolje pozicionirala na Google-u, što zbog žeđi webmaster zajednice za informacijama – obznanjivao koji su to ključni faktori ili signali koji utječu na pozicioniranje ili rangiranje stranice na Google-u. Kako vrijeme odmiče, ta lista postaje sve duža, a u svijetu webmastera i SEO specijalista poznata je pod nazivom „Google Ranking Factors“.

Ovdje ćemo, ilustracije radi i ne po važnosti, navesti samo neke od njih:

 • Ključni pokazatelji (core web vitals);
 • Kvalitetan i relevantan sadržaj;
 • Ključne riječi u naslovima, URL-ovima i meta opisima web stranice;
 • Semantičko strukturiranje sadržaja;
 • Kvaliteta „backlinkova“, odnosno linkova prema vašoj stranici;
 • Brzina učitavanja web stranice;
 • Prilagođenost mobilnim uređajima, itd..

Cijena Seo Optimizacije

Uzimajući u obzir sve spomenute svari, dolazite do zaključka, da SEO Optimizacija nije ni malo lak proces. Cijenu Seo Optimizacije određuje koliko je posla potrebno uložiti za uređivanje Vaše web stranice. Ukoliko Vas zanima više o Cijeni Seo Optimizacije, pogledajte naš post : Što određuje cijenu Seo Optimizacije

„Black-hat“ SEO tehnike

Budući da smo naveli faktore koji pozitivno utječu na pozicioniranje web stranice na Google-u, red bi bio da spomenemo i aktivnosti koje nikako ne biste smjeli raditi u pokušaju da vašu web stranicu pozicionirate za određenu ključnu riječ.

Negdje na početku teksta, spomenuli smo „black-hat tehnike“.Takozvane „black-hat“ tehnike u slobodnom prijevodu na hrvatski jezik mogli bismo nazvati SEO „radom na crno“ ili obavljanjem svojevrsnih SEO ilegalnih, odnosno, nedozvoljenih aktivnosti.

Do sredine 2000-tih primjena nedozvoljenih ili, tada još uvijek, nepreporučljivih, tehnika za pozicioniranje web stranica na Google-u bila je redovna pojava. Web stranicu je bilo dovoljno „nafilati“ ključnim riječima, kupiti hrpu spam linkova sa domena sumnjivog autoriteta i vrijednosti, „sijati“ linkove po forumima i u komentarima na drugim web stranicama i ona bi vrlo brzo zauzela vodeće pozicije na Google-u. Međutim, ažuriranje Google-ova algoritma iz veljače 2011. zauvijek je promijenio rad web tražilica. 

Google se od početka svojski trudi da pruži najbolje iskustvo za svoje krajnje korisnike – tako bar nadležni Google-ovi dužnosnici tvrde. Na ovom linku možete pogledati listu svih dosadašnjih update-a Google-ova alogoritma – uvid u ono što nije dozvoljeno može vam otvoriti perspektivu u pogledu poželjnih aktivnosti koje će unaprijediti poziciju vaše web stranice na Google-u.

Pročitajte više: 4 Najčešče greške u Seo Optimizaciji

Umjesto zaključka

U ovom članku trudili smo se barem dotaknuti nekih od ključnih pojmova sa kojima ćete se često susretati kada je u pitanju rad na SEO optimizaciji vaše web stranice za tražilice. Detaljno objasniti sve aspekte SEO optimizacije u jednom članku naprosto je nemoguće. 

Jedno je sigurno – vjerujemo da ste stekli dojam o tome koliki je opseg pojma SEO optimizacija, odnosno, šta se sve podrazumijeva pod pojmom SEO optimizacije za tražilice.

Zatražite SEO Optimizaciju za Vašu Web Stranicu. Kontaktirajte nas za najbolju ponudu.

Sviđa ti se, podjeli me !

Najnoviji članci

Web Dizajn

Što je Web Dizajn ?

U današnjem digitalnom dobu, web stranice su postale neizostavan alat za poslovanje i komunikaciju. Bez obzira na industriju u kojoj se nalazite, dobro dizajnirana web

Lokalni Seo

Lokalni SEO: Ključni faktori uspjeha

U današnjem digitalnom dobu, kada većina potrošača koristi internet kako bi pronašla lokalne proizvode i usluge, optimizacija za pretraživače (SEO) postaje presudna za uspjeh poslovanja.

Što je LinkedIn? : Vodič za početnike

• LinkedIn je društvena mreža s fokusom na profesionalno umrežavanje i razvoj karijere. • LinkedIn se može koristiti za prezentaciju vlastitog životopisa, pretragu otvorenih radnih